Bella Tanoda

Képesség- és mozgásfejlesztő Kuckó

Kedves szülők, kedves érdeklődők!

Nagy szeretettel köszöntünk a Bella Tanoda képesség- és mozgásfejlesztő Kuckóban.
Címünk: Pécs, Siklósi út 22. 

Tevékenységeink szakképzett gyógypedagógus által tervezettek, egyénre szabottak. A hozzánk beiratkozó gyermekekkel megfelelő módszerekkel, differenciáltan foglalkozunk.


A Bella Tanoda különlegessége, hogy
foglalkozások minden esetben terápiás kutyák közreműködésével zajlanak. 
Nálunk a gyerekek Bellával, Zoéval és  Angyallal játszhatnak, mesélhetnek, olvashatnak nekik vagy közösen rajzolhatnak.

Fontosnak tartjuk az állatokkal való helyes bánásmód megalapozását  és a pozitív értékrend beépülését a személyiségükbe.
ELFOGADÁS - TISZTELET - KOMMUNIKÁCIÓ - TOLERANCIA

A foglalkozásainkra lehetőség van kedvezményes Bella Tanoda bérleteket vásárolni.

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk a foglalkozásainkra. 


KOMPLEX FEJLESZTÉS

Várunk mindenkit sok szeretettel a gyógypedagógus-logopédus kollégánk által tartott állatasszisztált, komplex fejlesztéseinkre.

A foglalkozásokon hetente megújuló tematika alapján fejlesztjük a különböző területeket.
- nagymozgás, - finommozgás, - grafomotorika, - kognitív funkciók, - beszéd, beszédértés, - kommunikáció, - testséma és térérzékelés, - szociális-érzelmi területek

Olyan gyerekeknek ajánlott, akik valamilyen területen gyengébb készségekkel rendelkeznek vagy akik iskolába készülnek.

Kreatív, lendületes és mókás feladatokkal találkoznak a gyerekek. A színes eszközök és a jókedv mellett az igazi szórakozást a Bella Tanoda terápiás kutyusai biztosítják.
Gyere el, fejlődjünk együtt!

Csoportos foglalkozás díja : 3500 Ft / fő/ alkalom
Kedvezményesen: 30.000 Ft / fő / 10 alkalom ( Bella Tanoda bérlet )

Egyéni foglalkozás: 7000 Ft/ fő/ alkalom
Kedvezményesen: 60.000 Ft / fő / 10 alkalom ( Bella Tanoda bérlet )

TSMT Torna 

Miben segíthet a TSMT torna?

 - hiperaktív gyermekek nyugodtabbak, higgadtabbak és kiegyensúlyozottabbak lesznek 
- figyelemzavaros gyerekeknél kifejezetten javul a koncentráció
 - beszédhibás gyermekek eredményesebben fejleszthetőek
 - tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknél (BTM) a rendszeres torna által tapasztalhatóvá válik a fejlődés
- a mozgásában kevésbé ügyes gyermek sokkal magabiztosabbá válik
 - iskolaéretlen gyermekek esetében a rendszeres speciális torna eredményeképp sok 
idegrendszeri folyamat stabilabbá, eredményesebbé válik

Iskolaelőkészítés 

A tanulás élmény is lehet?
Az otthoni macerálással ne szegd kedvét gyermekednek, inkább hozzd hozzánk és mi a terápiás kutyákkal megadjuk azt a lehetőséget, amivel gyermeked elkezdheti az iskolát.


- Írás-előkészítés - grafomotoros fejlesztés
-  Olvasás előkészítés- testséma, a térbeli,-  síkbeli,-  időbeli tájékozódás fejlesztése
- Beszéd- és beszédértés fejlesztése, ezen belül a szókincs, a főfogalom alá rendelés, mondatalkotás, történetalkotás, a ritmusérzék fejlesztése, a szótagolás, a hangok hosszúságának differenciálása, valamint az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztése.
- Gondolkodás képességeinek fejlesztése, a számfogalom kialakítása 10-es           számkörben, bontások, pótlások begyakorlása, a matematikában használt fogalmak   megtanítása,
- Relációs szókincs bővítése, mértani formák megismerése.
- Differenciált fejlesztés

Baba - Mama és Baba - Apa foglalkozások

Oldott szeretetteli légkör megteremtése az ölbeli ringatós, csucsujgatós dalok, mondókák és dajkarímek segítségével.

- az integrált nevelés megteremtése
- a szülőkkel való szoros kapcsolattartás
- az anya/apa-gyermek kapcsolat mélyítése
- a gyermek igényeinek kielégítése
az esetleges kutyától való félelem oldása a gyermekek és szülők esetében

18 hónapos - 3 évesek gyermekeknek és szüleiknek

Órarend