Bella Tanoda

Képesség- és mozgásfejlesztő Kuckó

Kedves szülők, kedves érdeklődők!

Nagy szeretettel köszöntünk a Bella Tanoda képesség- és mozgásfejlesztő Kuckóban.
Címünk: Pécs, Siklósi út 22. 

Tevékenységeink szakképzett gyógypedagógus által tervezettek, egyénre szabottak. A hozzánk beiratkozó gyermekekkel megfelelő módszerekkel, differenciáltan foglalkozunk.

A célcsoportunk azok a gyerekek elsősorban akiknek kevert specifikus fejlődési zavar, tanulásban, illetve értelmileg akadályozottság, autizmus spektrumzavar, különböző fokú mozgássérülés, hallássérülés, látássérülés. 


A Bella Tanoda különlegessége, hogy
foglalkozások minden esetben terápiás kutyák közreműködésével zajlanak. 
Nálunk a gyerekek Bellának, Zoénak, Pollynak és Szofinak mesélhetnek, olvashatnak vagy rajzolhatnak.

Ezért fontosnak tartjuk az állatokkal való helyes bánásmód megalapozását  és a pozitív értékrend beépülését a személyiségükbe.
ELFOGADÁS - TISZTELET - TOLERANCIA

A foglalkozásainkra lehetőség van kedvezményes Bella Tanoda bérleteket vásárolni.

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk a foglalkozásainkra. 


Pek- torna

Mire jó a Pek - torna a gyerekeknek?

- mozgáskoordinációs zavarokat javítja
- tartásproblémákkal küzdő 3-10 éves gyermekek részére kínál megoldást
- tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek a testi-lelki       fejlődéséhez járul hozzá
-kognitív, anyanyelvi fejlesztéssel egybe kötve javuló viselkedés érhető el
-feszültségoldó és érzelmi intelligenciát fejlesztő játékokkal az életre készítjük fel őket

A Pek-tornát max. 10 fős csoportos foglalkozás keretében tartjuk.
Foglalkozás díja : 2500 Ft / fő/ alkalom
Kedvezményesen: 20.000 Ft / fő / 10 alkalom ( Bella Tanoda bérlet )
TSMT torna 

Miben segíthet a TSMT torna?


 - hiperaktív gyermekek nyugodtabbak, higgadtabbak és kiegyensúlyozottabbak lesznek 
- figyelemzavaros gyerekeknél kifejezetten javul a koncentráció
 - beszédhibás gyermekek eredményesebben fejleszthetőek
 - tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknél (BTM) a rendszeres torna által tapasztalhatóvá válik a fejlődés
- a mozgásában kevésbé ügyes gyermek sokkal magabiztosabbá válik
 - iskolaéretlen gyermekek esetében a rendszeres speciális torna eredményeképp sok 
idegrendszeri folyamat stabilabbá, eredményesebbé válik

Minden TSMT torna megkezdése előtt feltétlenül szükség van egy állapotfelmérésre. 

A TSMT tornát max. 10 fős csoportos foglalkozás keretében tartjuk.
Foglalkozás díja: 3000 Ft / fő/ alkalom
Kedvezményesen: 25.000 Ft / fő/ 10 alkalom ( Bella Tanoda bérlet )

Iskolaelőkészítés 

A tanulás élmény is lehet?
Az otthoni macerálással ne szegd kedvét gyermekednek, inkább hozzd hozzánk és mi a terápiás kutyákkal megadjuk azt a lehetőséget, amivel gyermeked elkezdheti az iskolát.


- Írás-előkészítés - grafomotoros fejlesztés
-  Olvasás előkészítés- testséma, a térbeli,-  síkbeli,-  időbeli tájékozódás fejlesztése
- Beszéd- és beszédértés fejlesztése, ezen belül a szókincs, a főfogalom alá rendelés, mondatalkotás, történetalkotás, a ritmusérzék fejlesztése, a szótagolás, a hangok hosszúságának differenciálása, valamint az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztése.
- Gondolkodás képességeinek fejlesztése, a számfogalom kialakítása 10-es           számkörben, bontások, pótlások begyakorlása, a matematikában használt fogalmak   megtanítása,
- Relációs szókincs bővítése, mértani formák megismerése.
- Differenciált fejlesztés

Iskolaelőkészítő foglakozások keretében max. 10 főt fogadunk.
Foglalkozás díja: 2500 Ft/ fő / alkalom
Kedvezményesen: 20.000 Ft/ fő/ 10 alkalom ( Bella Tanoda bérlet)

Német nyelvű játékos foglalkozások 

Kicsiknek és nagyoknak

1 - 3 és 4 - 6 éves korosztálynak:

-  német nyelv megszerettetése
-  kis létszám
-  kreatív lelkes csapat-  német mondókák, dalok, versek mozgásba, játékos feladatokba ágyazottan.

7 - 11 éves korig
- Kisiskolásokkal az olvasás, írás, nyelvtan gyakorlása németül.
( Jegyre megy - német gyakorlókönyv segítségével )
- Igény esetén "HOZZD A KÖNYVED" és tanuljunk abból!

Max. 6 - 10 fő/ csoport
Foglalkozás díja: 3300 Ft / fő / alkalom
Kedvezményesen: 28.000 Ft / 10 alkalom ( Bella Tanoda bérlet )


Baba - Mama és Baba - Apa foglalkozások

Oldott szeretetteli légkör megteremtése az ölbeli ringatós, csucsujgatós dalok, mondókák és dajkarímek segítségével.

- az integrált nevelés megteremtése
- a szülőkkel való szoros kapcsolattartás
- az anya/apa-gyermek kapcsolat mélyítése
- a gyermek igényeinek kielégítése
az esetleges kutyától való félelem oldása a gyermekek és szülők esetében

18 hónapos - 3 évesek gyermekeknek és szüleiknek

Foglalkozás díja: 1000 Ft / alkalomÓrarend